Tájékoztató a járdák téli karbantartásáról

Tájékoztató a járdák téli karbantartásáról

A téli időjárás, a havazás miatt csúszóssá vált utak miatt, a balesetek elkerülése érdekében a síkosság mentesítés elengedhetetlen a járdákon!

Felhívjuk a dorogi lakosság figyelmét, hogy Dorog Város Önkormányzatának 13/2007. (VI. 29.) számú rendeletében a közterületek tisztántartásával kapcsolatban az alábbiakat rögzítették:
Köztisztasági rendelkezések a közterületek tisztántartása
2. § (3) A város közigazgatási területén lévő ingatlanok tulajdonosa köteles az ingatlannal határos közterületet is karbantartani, illetve tisztítani.
E kötelezettség kiterjed:
a. az ingatlan előtti járdaszakaszra (járda hiányában egy méter széles területsávra), illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő területre;
b. a járda és a közút közötti füves területen a fű rendszeres nyírására és gaztalanítására, tisztántartására, az ott lévő fák, bokrok ápolására;
c. a csapadékvíz (hólé) zavartalan elfolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolítására
3. § (1) Az ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükségeshez képest naponta a tulajdonos köteles letakarítani, illetve felhinteni.
(2) A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (kőpor, homok, hamu) kell felhasználni. E célra a tüzelés után visszamaradt darabos anyagot felhasználni nem lehet.
Dorog Város Polgármesteri Hivatala

Vissza