Nagy arcok Dorogon – Ki volt Hantken Miksa?

Nagy arcok Dorogon – Ki volt Hantken Miksa?

A Reimann Bányászattörténeti Miniverzum Dorog egyik igen ismert és forgalmas utcájából fog nyílni, amely régen a bányavállalat életében is fontos szerepet töltött be.

Hantken Miksa (1821-1893) a magyarországi paleontológiai kutatások elindítója, és nemzetközi hírű kutatója volt. Ősmaradvány gyűjteménye az 1873-ban rendezett bécsi világkiállításon aranyérmet kapott. Tudományos munkássága hozzájárult ahhoz, hogy vezetésével Európában másodikként a Budapesti Tudományegyetemen alakulhasson őslénytani tanszék.

A lengyel származású bányamérnök 1852-58 között volt a Dorogi szénmedence vezető főmérnöke. Magyarországon ő helyezte a szénbányászatot tudományos alapokra, melynek keretében kőszénkutatással és kőzetréteg-szerkezettannal foglalkozott. Elsők között ismerte fel az őslénytan jelentőségét a földtani kutatásokban. Tudományos módszereivel jelentősen hozzájárult a dorogi szénbányászat fejlődéséhez, a termelés növeléséhez. Nevéhez köthető az első gyakorlati szempontból is jelentős összefoglaló ismertetés a magyarországi kőszéntelepekről.

Vissza